4 juni 2021

De stuurgroep van het Netwerk Vitaal & Veerkrachtig ZHZ nodigt u van harte uit om mee te werken aan een korte uitvraag over preventie vanuit positieve gezondheid binnen uw organisatie.

Op 25 september 2017 tekenden de eerste gemotiveerde leden van het Netwerk Vitaal & Veerkrachtig ZHZ de pledge met het onderstaande krachtige statement.

‘Samen staan wij voor een veerkrachtig en vitaal Zuid-Holland Zuid, waar iedereen naar vermogen meedoet.’

Wij stimuleren en versnellen de transformatie naar meer preventie, naar eigen keuzes en verantwoordelijkheid naar vermogen.’

In de vier jaren die volgenden is dit initiatief uitgegroeid tot een volwaardig netwerk met organisaties uit zorg, welzijn en gemeenten. Met elkaar kunnen we dan ook veel bereiken op het gebied van preventie vanuit positieve gezondheid. De inzichten die zijn opgedaan tijdens de Covid-19 crisis inspireren ons als stuurgroep extra om grotere stappen te gaan zetten naar een Zuid-Holland Zuid met vitale en veerkrachtige mensen.  We kunnen dat alleen met elkaar realiseren!

Voor we vooruit kijken, eerst een korte terugblik. In de afgelopen jaren heeft de stuurgroep diverse inspiratiesessies georganiseerd over thema’s als Positieve gezondheid in de praktijk, Zorgmedewerker van de toekomst, maar ook Armoede, vitaliteit en gezondheid en in het afgelopen coronajaar over De vitale medewerker. Ook is de opleiding Werken met positieve gezondheid van Institute for Positive Health voor de leden georganiseerd. Daarnaast is een toolbox ontwikkeld voor organisaties om met positieve gezondheid aan de slag te gaan, en zijn praktijkvoorbeelden gedeeld om elkaar te inspireren tot een andere kijk op gezondheid. Allemaal goed bezochte bijeenkomsten en gewaardeerde activiteiten waar we trots op zijn.

Om nieuwe ambities voor de komende tijd goed te laten aansluiten bij wat écht nodig is, hebben we ook dit jaar weer een gastlid uitgenodigd in de stuurgroep, namelijk Brenda van Zeeland, locatiemanager bij Gemiva-SVG. Als stuurgroep laten wij ons inspireren door haar ideeën over vitaliteit en veerkracht. Het netwerk zijn we echter met elkaar. We horen dan ook graag van u wat uw ideeën, wensen en behoeften zijn met betrekking tot versterking van de beweging om tot een vitale en veerkrachtige regio te komen.

Door middel van een korte vragenlijst kunt u aangeven welke onderwerpen in uw organisatie leven en of u bereid bent om op die thema’s ook actief bij te dragen tijdens een bijeenkomst of andere activiteit van het netwerk Vitaal & Veerkrachtig. Een link naar de vragenlijst vindt u hier: https://forms.office.com/r/bTqUWN6cRr.

Na de zomer gaan we graag samen met u en het gehele netwerk aan de slag met de door u aangereikte ambities. Wij houden u op de hoogte.

Paul van Hattem, GGD Zuid-Holland Zuid

Lydia van Baak, Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid

Ines Pruijt, Stichting Drechtzorg

Brenda van Zeeland, Gemiva-SVG Groep