We hebben uw expertise nodig!
Samen met u willen we de zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie in onze regio een stap verder brengen. We gaan dit doen door:

Na een introductie voor alle deelnemers, werken we in 3 subgroepen verder aan ontwikkeling.
De groepen zijn:
1. managementvraagstukken = ketenzorg / het zorgaanbod in de regio
(voor beleidsmedewerkers gemeente, bestuurders/managers en artsen)
2. procesvraagstukken = signaleren – diagnostiek – casemanagement
(voor teamleiders en zorgmanagers)
3. inhoudelijke vraagstukken = wat is nodig aan lokale zorg en welzijn
(voor medewerkers zorg- en welzijn)

U bent van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Voor elke groep zijn 10 plaatsen beschikbaar. U krijgt beeldende informatie te zien en is er veel ruimte om ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Wanneer: Donderdag 28 maart 2019
Inloop: 14.45 uur
Aan de slag: 15:00 – 17:00 uur
Locatie: volgt nog

U kunt zich al aanmelden via het onderstaande formulier.

Themabijeenkomst “Jonge mensen met dementie”

Voor de privacyverklaring lees hier.