Omgaan met oorlogs- en geweldsgetroffenen in de laatste levensfase

Op 26 september organiseert het NPZ Waardenland een training om als hulpverlener te leren omgaan met de palliatieve, getraumatiseerde patiënt.

Het netwerk heeft voor deze training de Arq Acadamy in de arm genomen. Zij verzorgen de training op deze dag.

Voor deze training zijn slechts een paar plaatsen beschikbaar, dus wees er op tijd bij.

In de palliatieve terminale zorg krijgen medewerkers te maken met mensen met een traumatisch en (deels) onverwerkt oorlogsverleden. Vaak is dit verborgen problematiek die moeilijk te herkennen is, omdat het verband met vroegere trauma’s lang niet altijd duidelijk is.

Oud met de oorlog
Veel mensen hebben in de Tweede Wereldoorlog ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt. Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld Joodse overlevenden van concentratiekampen, veteranen, mensen uit het voormalig Nederlands-Indië, burgers getroffen door bombardementen.
Oorlogservaringen grijpen diep in een leven in. Sommige mensen hebben een leven lang last van traumatische oorlogservaringen. Anderen echter slagen erin de herinneringen van de ingrijpende oorlogsgebeurtenissen heel goed ‘weg te stoppen’. Zij zijn erin geslaagd een nieuw leven op te bouwen, zijn getrouwd, kregen kinderen en hebben carrière gemaakt. Daardoor kwamen deze herinneringen en de daarbij horende gevoelens niet aan de oppervlakte, behalve soms in nachtmerries.
Ook andere schokkende gebeurtenissen zoals incest, huiselijk geweld, kunnen net zo diep ingrijpen in iemands leven.
Met het stijgen der jaren neemt de energie af die nodig is voor dit ‘wegstoppen’. Normale levensgebeurtenissen (‘life events’) roepen herinneringen op aan traumatische gebeurtenissen en de daarbij behorende gevoelens van toen.

Sterven met de oorlog
Het naderende levenseinde betekent voor mensen die zoveel doodsdreiging hebben ondergaan soms (onbewust) dat ze toch nog ingehaald worden door de dood. Loslaten van het leven kan daarmee een moeilijk, pijnlijk en langdurig proces worden. De existentiële angst voor de naderende dood raakt aan de angst ten tijde van de traumatische gebeurtenis(sen). Angst om overgeleverd te zijn aan de omgeving en aan de ongewisse dingen die komen, doet oude onmachtgevoelens herleven. Ook cognitieve achteruitgang en bewustzijnsvermindering dragen bij aan herbelevingen van traumatische ervaringen uit het verleden.

Inhoud training
U leert welke invloed oorlogs- en geweldservaringen kunnen hebben op de laatste levensfase en het stervensproces. Centrale vragen daarbij zijn: hoe herken ik oorlogs- en geweldsproblematiek en hoe kan ik daar adequaat mee omgaan in de zorgverlening? Ook is er veel aandacht voor de partner, de kinderen en gezinsdynamiek. Een belangrijk onderdeel is de zelfzorg voor de medewerker. De training bestaat uit een plenair deel en een casusbespreking in kleine groepjes.

Aanmelden kan tot 12 september.

Praktisch

Datum: 26 september 2018
Tijd: 13.00 – 16.00 uur
Locatie: Dordrecht/Zwijndrecht, exacte locatie volgt nog
Kosten: gratis voor leden van het netwerk

Deelnemers: 25, bij veel belangstelling wordt er een tweede training ingepland

Hieronder kunt u zich aanmelden. Voordat u uw gegevens invult, willen we u wijzen op de privacyverklaring.

Sterven met de oorlog