!!Let op: nieuwe datum!! (is verplaatst van 19 november naar 7 november)

Is uw organisatie lid van het Netwerk Vitaal & Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid? Reserveer donderdagochtend 7 november 2019 dan alvast in uw agenda! Het Netwerk Vitaal en Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid bestaat dan ruim twee jaar.

Tijdens de bijeenkomst krijgt u de gelegenheid om in gesprek te gaan met collega’s die met verschillende initiatieven vorm hebben gegeven aan het concept positieve gezondheid in hun organisatie. Op de agenda staan in ieder geval laaggeletterdheid en gezondheid.

We hopen daarnaast weer nieuwe netwerkleden te verwelkomen, die in een korte pitch toelichten hoe zij met positieve gezondheid aan de slag zijn.

Locatie: volgt (in de regio)
Tijd      : 9.15 – 12.00 uur met aansluitend netwerklunch