Is uw organisatie lid van het Netwerk Vitaal & Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid? Reserveer donderdagochtend 7 november 2019 dan alvast in uw agenda! Het Netwerk Vitaal en Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid bestaat dan ruim twee jaar.

Op de agenda staan in ieder geval een activiteit vanuit het Dordts Museum en een voorlichting over Laaggeletterdheid en gezondheid door Jacqueline Blasé van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Daarnaast verwelkomen we weer nieuwe netwerkleden, die in een korte pitch toelichten hoe zij met positieve gezondheid aan de slag zijn.
Uiteraard krijgt u tijdens de bijeenkomst ook de gelegenheid om in gesprek te gaan met collega’s die met verschillende initiatieven vorm hebben gegeven aan het concept positieve gezondheid in hun organisatie.

Locatie: Dordts Museum
Tijd      : ca. 09:00 – 13:00 uur inclusief een netwerklunch

Meer informatie over het exacte programma en de mogelijkheid om u aan te melden, volgt zo spoedig mogelijk.