Wij nodigen u van harte uit voor de Netwerkbijeenkomst voor bestuurders en beleidsmakers van de leden van het netwerk.

De geslaagde netwerkbijeenkomst van 20 november afgelopen jaar heeft ons veel inspiratie gebracht. Er zijn mooie voorbeelden uit de regio gedeeld met de aanwezigen. Op donderdag 11 april staat een volgende netwerkbijeenkomst gepland. We gaan in een plenaire sessie in op het goed functioneren van een Netwerk. Daarnaast zullen we in subgroepen inhoudelijk ingaan op het bevorderen van gezondheid in de regio.

Datum: Donderdag 11 april 2019
Tijd: 09:30 – 12:30 uur
Locatie: Maria Johanna Hoeve Nieuwendijk 20 4225 PE NOORDELOOS

Programma:
Opening door dagvoorzitter David van Maanen, directeur Sociale Dienst Drechtsteden
Welkom in Molenlanden
Pitches nieuwe leden
“Hoe verstevigen we ons netwerk?” door Common Eye
2 rondes uit de regio: WIJ Crabbehof en Positieve Gezondheid in de GGZ
Netwerklunch met ondertekening van de pledge door de nieuwe leden

U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier.

Netwerkbijeenkomst Vitaal & Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid 11 april 2019

  • Ik geef Stichting Drechtzorg toestemming mijn gegevens te gebruiken ten behoeve van informatieverstrekking over deze bijeenkomst. De gegevens zullen alleen voor dit doeleinde worden gebruikt, niet aan derden worden verstrekt en na het laatste correspondentiemoment worden gewist. Ik geef toestemming voor het gebruik van foto's die gemaakt worden tijdens de bijeenkomst. Deze zullen worden gebruikt voor communicatie over de bijeenkomst op de website en/of social media van de organiserende partijen.