Eind 2021 loopt het huidige meerjarenbeleidsplan van de Ketenzorg Dementie Waardenland af. Om klaar te staan voor de toekomstige ontwikkelingen, wordt het tijd om input te verzamelen voor een nieuw plan. Daarvoor organiseren we een symposium met de titel  ‘De reis van de cliënt en de professional in de toekomst’ voor alle samenwerkingspartijen in het netwerk/de keten dementie.

Het aantal deelnemers is beperkt tot 100. Dit aantal is inmiddels bereikt. U kunt zich nog opgeven voor de reservelijst via info@drechtzorg.nl; bij afmeldingen nemen we dan contact met u op.