Namens het Netwerk Vitaal & Veerkrachtig ZHZ nodigen wij u van harte uit voor:

Inspiratiesessie 16 september: “Armoede, Vitaliteit en Gezondheid”

voor zorgprofessionals in de regio

Er bestaat een sterk verband tussen de financiële positie, leefstijl en gezondheid van mensen. Een min-der goede gezondheid en ongezonde manier van leven – roken, drinken, drugsgebruik, weinig lichamelijk activiteit en overgewicht – komen bovenmatig voor bij mensen met een minder gunstige financiële posi-tie. Armoede maakt letterlijk ziek, zowel lichamelijk als mentaal. Zorgprofessionals worden hier dagelijks mee geconfronteerd. Het is geen individueel maar een maatschappelijk probleem, dat vraagt om een brede maatschappelijke aanpak. Tijdens de inspiratiesessie gaan we op dit vraagstuk in vanuit collectief perspectief. De GGD presenteert de resultaten van een (cijfermatig) onderzoek naar de relatie tussen vitaliteit en moeite met rondkomen, en neemt ons mee in het publiek perspectief op gezondheid en ar-moede en de opzet van een onderzoek met inwoners in Dordrecht. We gaan in gesprek over de link tus-sen preventieve publieke- en individuele gezondheidzorg.

Datum: 16 september 2019
Tijd: 10.00 – 12.00 uur
Locatie: Crabbehoeve, Van Karnebeekstraat 2 te Dordrecht.

Programma:

9:45 – 10:00 uur Inloop
10:00 – 10:30 uur Vitaliteit en moeite met rondkomen, Ester de Jonge, epidemioloog GGD ZHZ
10:30 – 11:00 uur Armoede vanuit een publiek gezondheidsperspectief door adviseur publieke gezond- heid Judith Kolk, antropoloog Arne Mellaard en epidemioloog Ester de Jonge van de GGD ZHZ
11:00—12:00 uur Dialoog armoede en de zorgpraktijk
12:00 uur Afsluiting incl. lunch.

Aanmelden kan via onderstaand aanmeldformulier:

Inspiratiesessie 16 september 2019