Tijdens deze inspiratiebijeenkomst brainstormen we onder leiding van Guus Schrijvers, Oud-Hoogleraar Public Health & Gezondheidseconoom over het verbeteren van nazorg in de CVA-keten. Steeds meer zorg wordt wijkgericht georganiseerd. Ook voor de CVA-nazorg zou deze opzet goed kunnen werken. Momenteel wordt de nazorg in de Drechtsteden ’verticaal’ georganiseerd. De nazorg in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden moet nog worden opgezet. Is de inzet van CVA-wijkverpleegkundigen voor de nazorg in deze regio ook een optie?

Datum: donderdag 1  november 2018
Tijd: 17.00 – 21.30 uur (inclusief buffet)
Plaats: Auditorium, Albert Schweitzerziekenhuis

Inspiratiebijeenkomst CVA-keten 1 november 2018