Drechtzorg heeft besloten om in regionaal verband toe te werken naar twee van de doelstellingen van het Informatieberaad Zorg: ‘Patiënt Centraal’ en ‘Overdracht’. Onderaan dit artikel kunnen jullie lezen wat deze twee doelstellingen inhouden. De zorgaanbieders van Drechtzorg willen, in lijn met onze ontwikkelagenda, met het bereiken van deze twee doelstellingen de patiëntveiligheid vergroten en patiënten meer grip op hun eigen gezondheid bieden.

De afgelopen maanden heeft Erwin Bretscher voor Drechtzorg in kaart gebracht wat de impact van deze doelstellingen in onze regio is. Hij heeft hierover een advies uitgebracht aan het bestuur van Drechtzorg en dit is op hoofdlijnen gepresenteerd tijdens de Deelnemersraadvergadering van 8 april jongstleden.

Ondertussen lopen er ook landelijke initiatieven in de verschillende sectoren om op tijd aan de doelstellingen te voldoen. Je hebt misschien gehoord over VIPP (ziekenhuizen en GGZ) of InZicht (VVT).

Op dinsdag 25 juni organiseren wij van 17:30 tot 20:00 uur een informatiebijeenkomst voor bestuurders, ICT-managers en andere belanghebbenden van de leden van Drechtzorg. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we met elkaar hoe we de samenwerking op het gebied van transmurale gegevensuitwisseling in regionaal verband, over de sectoren heen, voor ons zien. Details over het programma en de mogelijkheid om je aan te melden, volgen zo spoedig mogelijk.

De doelstellingen:

Patiënt Centraal: Alle zorgaanbieders ondersteunen een gelijkwaardiger samenwerking tussen patiënt en zorgverleners en bieden daarom vanaf 1 januari 2020 aan burgers de mogelijkheid hun medische gegevens digitaal en gestructureerd in te zien en die gegevens te ontsluiten voor hun persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) waaraan zij eigen gegevens kunnen toevoegen.

Overdracht: Per 1 januari 2020 dragen zorgverleners altijd de gegevens die nodig zijn voor goede zorg en behandeling van een patiënt digitaal, gestandaardiseerd, beveiligd en, tenzij dat onmogelijk is, met toestemming van de patiënt, over aan andere bij het zorgproces van die patiënt betrokken zorgverleners.