Ketencoördinator Paula Pontier verzorgt samen met specialist ouderengeneeskunde Amnon Weinberg een digitale workshop voor Dementie Voor Elkaar over het thema ‘Leven met dementie’. Daarin staat de Zorgstandaard Dementie centraal.

Wat is de Zorgstandaard Dementie? Hoe ga je er samen mee aan de slag? Hoe werkt dat in de praktijk? Welke goede voorbeelden zijn er?  Ontdek het tijdens deze digitale bijeenkomst, die met name bedoeld is voor professionals in dementiezorg en ondersteuning.

In deze bijeenkomst wordt een aantal pitches gegeven over hoe de Zorgstandaard breder bekend kan worden bij je vakgenoten en achterban. Ook worden deelsessie georganiseerd over hoe je gezamenlijk met andere professionals aan de slag kunt gaan met de Zorgstandaard. In elke deelsessie staat een andere dementiefase centraal.

Programma

Inschrijven

Inschrijven voor deze workshop kan op de website van Dementiezorg voor Elkaar

Deze bijeenkomst maakt deel uit van een reeks kennisbijeenkomsten over de Zorgstandaard Dementie. Adviseurs van Dementiezorg voor Elkaar, experts en mensen uit de praktijk lichten toe hoe je aan de slag kunt met een aspect uit de Zorgstandaard Dementie. Hier vind je het volledige overzicht.