Ouderenmishandeling is al geruime tijd een probleem in onze samenleving. Ontwikkelingen zoals toenemende dementie, vergrijzing, langer zelfstandig wonen en minder professionele ondersteuning, spelen daarbij een rol. Zo ook in onze regio ZuidHolland Zuid. Landelijk heeft het onderwerp Huiselijk geweld en Kindermishandeling al jaren aandacht, maar aandacht voor meer bekendheid, handvatten en instrumenten die een tijdige signalering en hulpverlening helpen realiseren, blijft nodig. De aanpak Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling, waar ouderenmishandeling onder valt, krijgt dit jaar en de komende jaren verdere aandacht in het landelijk programma ‘Geweld hoort nergens thuis’.
De gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid geven hier samen met Veilig Thuis ZHZ en Indigo ZHZ met gerichte activiteiten invulling aan. Omdat deze activiteiten aansluiten bij de doelstelling van het programma Kwetsbare Ouderen van Drechtzorg, brengen wij deze graag onder de aandacht.

Indigo Zuid-Holland Zuid organiseert in samenwerking met Veilig Thuis ZHZ en de centrumgemeente Dordrecht, komend najaar een aantal deskundigheidsbevorderingen Ouderenmishandeling & financieel misbruik. In een 2,5 uur durende bijeenkomst wordt u geïnformeerd over ouderenmishandeling en hoe de wet Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling hierin een rol speelt. Er is speciale aandacht voor het thema financiële uitbuiting. Deze deskundigheidsbevorderingen zijn bij uitstek geschikt voor hulp- en dienstverleners die in de praktijk met ouderen te maken hebben. De bijeenkomsten vinden zowel in Gorinchem als in Dordrecht plaats.

Graag nodigen wij u uit voor deze deskundigheidsbevordering. U kunt zich inschrijven voor onderstaande datum:
12 december van 13.00 uur – 15.30 uur op een centrale plek in Dordrecht

Over de locaties van de bijeenkomsten wordt u geïnformeerd in de bevestiging van uw deelname.

U kunt zich via de mail opgeven bij Corina Stam van Indigo ZHZ.