Tijdens deze casuistiekbespreking staat het onderwerp ‘Vocht en voeding in de pallatieve fase’ centraal.
Sprekers van de avond zijn Maikel van Bokhoven, internist-oncoloog en consulent palliatieve zorg en Ivonne Bakker, oncologisch verpleegkundige. Maikel van Bokhoven bespreekt de oorzaken, dilemma’s en de rol van de arts in deze fase en Ivonne zal ingaan op de verpleegkundige aspecten van vocht en voeding in de palliatieve fase. Daarna wordt er vanuit de gegeven leerstof een casus besproken. De bijeenkomst is geaccrediteerd voor verpleegkundigen en verzorgenden.

Datum: donderdag 15 november 2018
Tijd: Inloop om 18.30 uur met koffie en thee. Start programma: 19.00 uur. Einde: 21.00 uur
Locatie: ASZ, locatie Zwijndrecht, ruimte: Kapel

Casuïstiekbespreking 15 november 'Vocht en voeding in de palliatieve fase'