Op 9 november organiseert het Netwerk Palliatieve Zorg Dordrecht & Gorinchem een casuïstiekbespreking over het onderwerp Sedatie, euthanasie en stoppen met eten en drinken. Een actueel onderwerp, steeds meer mensen maken een keuze hoe zij het leven willen afronden. En naar verwachting zullen zorgprofessionals steeds vaker te maken krijgen met de situatie dat een patiënt bewust wil afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen. Maar hoe begeleid je dat en kun je dan nog wel adequate palliatieve zorg geven? Hoe lang kan het duren? Wat staat de patiënt, naasten en de hulpverlener te wachten? Wat voor zorg verleen je? Wat te doen bij onrust, verwardheid en een delier?

In het eerste gedeelte van de avond vindt er een stuk scholing plaats. Franca Horstink (arts ouderen geneeskunde en kaderarts palliatieve zorg) verzorgd het medische gedeelte en Heleen Roos (consulent palliatieve zorg) neemt het stokje van haar over en gaat in op de verpleegkundige en verzorgende taken.

In het tweede deel van de avond gaan we met elkaar in gesprek over het onderwerp. In kleinere groepen bespreken we wat we hebben gehoord en is er ruimte voor vragen en het delen van eigen ervaringen.

Wij nodigen verzorgenden en verpleegkundigen van harte uit om deel te nemen.

De avond vindt plaats vanaf 19:00 uur tot 21:00 uur. Vanaf 18:45 uur staat de koffie klaar in ruimte Het Trefpunt van verpleeghuis Het Parkhuis, Haaswijkweg 69a in Dordrecht.

Aanmelden: klik hier. Deelname is gratis.