Tijdens deze casuïstiekbespreking staat het onderwerp palliatieve sedatie centraal.
Sprekers van de avond zijn Florence Guibert Buiron, huisarts en kaderarts palliatieve zorg en Medy van Faassen, oncologieverpleegkundige.
Florence bespreekt de stappen in het proces van besluitvorming van indicatiestelling tot aan de uitvoering van palliatieve sedatie.
Ook bespreekt ze de verschillen tussen sedatie en euthanasie.
Medy bespreekt de verpleegkundige interventies tijden palliatieve sedatie en gaat in op de communicatie met de familie in deze fase.

Datum: donderdag 14 maart 2019
Tijd: Inloop om 18.30 uur (met koffie en thee).
Start programma: 19.00 uur
Einde: 21.00 uur
Locatie:
Ruimte Kapel
Albert Schweitzer Ziekenhuis
Langeweg 336
3331 LZ Zwijndrecht

Het maximaal aantal aanmeldingen voor deze bijeenkomst is bereikt.
Bij voldoende belangstelling organiseren we in het najaar een extra casuïstiekbespreking over dit onderwerp.
Geef hieronder uw naam en contactgegevens op als u op de hoogte wilt worden gehouden

Belangstellingslijst extra casuïstiekbespreking