Tijdens deze casuïstiekbespreking staat het onderwerp palliatieve sedatie centraal.

Sprekers van de avond zijn Franca Horstink, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg en Heleen Roos, palliatief verpleegkundige. Franca Horstink bespreekt de medische kant: wat palliatieve sedatie inhoudt, de indicatie en medicatie die daarbij worden gehanteerd. Heleen Roos zal ingaan op de verpleegkundige aspecten bij palliatieve sedatie.

Datum: donderdag 19 september 2019
Tijd: Inloop om 18.30 uur (met koffie en thee).
Start programma: 19.00 uur
Einde: 21.00 uur
Locatie: Verpleeghuis Het Gasthuis Banneweg 61 4204 AA Gorinchem

De casuïstiekbespreking is kostenloos voor leden van het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland. Niet-leden betalen een vergoeding van €15,-

 

Casuïstiekbespreking 19 september 2019: palliatieve sedatie