Tijdens deze casuïstiekbespreking staat het onderwerp longlijden, COPD en blow out centraal.
Sprekers van de avond zijn Geertruid van Merwijk, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts
palliatieve zorg  en Heleen Roos, transferverpleegkundige en verpleegkundig consulent palliatieve zorg.

Datum: donderdag 6 juni 2019
Tijd: Inloop om 18.30 uur (met koffie en thee).
Start programma: 19.00 uur
Einde: 21.00 uur
Locatie:Recreatiezaal De Sterrenlanden, Minnaertweg 4,  3328 HN Dordrecht

De casuïstiekbespreking is kostenloos voor leden van het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland. Niet-leden betalen een vergoeding van €15,-

Casuïstiekbespreking 6 juni 2019