30 september 2019

Het afgelopen jaar zijn we geconfronteerd geweest met lange wachtlijsten voor casemanagement dementie.
Wachtlijsten zijn een slechte zaak, juist omdat vroegtijdige begeleiding van mensen met dementie belangrijk is;
inzicht en kennis over wat de mensen zelf en de naasten te wachten staat, betekent dat je niet steeds weer door veranderingen wordt overvallen.
Met de betrokken organisaties is dan ook hard gewerkt om de wachtlijsten te verkorten, uiteindelijk willen we werken zonder wachtlijsten.
Er zijn meer casemanagers aangenomen en er wordt een samenwerkingstraject met de thuiszorg uitgewerkt. Over dit laatste meer in de volgende nieuwsbrief.