5 oktober 2017

Leerdam – Op 21 september 2017 overhandigde wethouder Arie Keppel de sleutel aan Dorethe van Zuilen van het Inloophuis Dementie in Leerdam. Hiermee heeft hij het Inloophuis Dementie officieel geopend. Wethouders, beleidsmedewerkers van de gemeenten in de regio, Alzheimer Nederland, zorgpartners en demissionair staatssecretaris Van Rijn waren bij de openingsbijeenkomst aanwezig. Samenwerken, hulp en ervaringen delen, informatie en dat organisaties elkaar kennen, waren veelgehoorde uitspraken. De aanwezigen besteedden aandacht aan hoe mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers kunnen worden ondersteund.

Mensen met dementie blijven langer thuis wonen, maar dat gaat helaas lang niet altijd zonder problemen. Niet alleen voor henzelf, maar ook voor hun mantelzorgers en omgeving. Het inloophuis vervult hier een belangrijke functie. Het is de plek voor informatie en advies over dementie. Hier kan iedereen terecht bij professionals die kennis hebben van de ziekte en die helpen bij het vinden van de juiste zorg en ondersteuning. Zij kunnen ook andere deskundigen inschakelen als dat nodig is.

Dementievriendelijke gemeente

Het inloophuis is een onderdeel van een omvangrijk project dat de gemeente Leerdam heeft gestart om Leerdam dementievriendelijk te maken. Naast het inloophuis worden mensen die veel met mensen met dementie te maken hebben geschoold in het herkennen van en het omgaan met mensen met dementie. Dat betreft hulpverleners, maar ook loketmedewerkers, politie, vrijwilligers en winkeliers. Ook starten we een campagne om inwoners te informeren over dementie en het omgaan met mensen die aan deze ziekte lijden. Want er gaat veel mis voor mensen die dementie hebben. Zij hebben vaak weinig contacten. Mensen in hun omgeving weten niet hoe met iemand met dementie om te gaan en blijven daardoor weg. Het niet herkennen van dementie leidt tot misverstanden en soms heel schrijnende situaties. Hulp bieden blijkt moeilijk, omdat mensen vaak ontkennen dat er iets niet in orde is en zich schamen voor de ziekte. Dit alles geeft veel onnodig leed en verdriet.

Taboe doorbreken

Doelstelling van de dementievriendelijke gemeente is om het taboe rondom dementie te doorbreken, mensen met dementie vroegtijdig in beeld te krijgen en hen – samen met hun netwerk – te ondersteunen. Door vroegtijdige inzet van de juiste professionele ondersteuning en een actief netwerk, kan iemand met dementie langer thuis blijven wonen en wordt een sociaal isolement en overbelasting van de mantelzorger voorkomen. Iedereen die te maken heeft met dementie, kan terecht bij het Inloophuis Dementie op woensdag en vrijdagmiddag van 13.00 – 16.00 uur, bij GKV De Hoeksteen, Koningin Emmalaan 41 in Leerdam. U bent van harte welkom. Voor het inloophuis is geen verwijzing of indicatie nodig. U kunt er zo naar toe.