17 augustus 2017

De transformatietafel Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is voor de tweede keer bij elkaar geweest. Wij informeren u graag over de samenwerkingsafspraken die zijn gemaakt en de andere ontwikkelingen die aan deze tafel zijn besproken.

Aan tafel vertegenwoordigd zijn overheid, (zorg)aanbieders, AVRES, GGD en cliëntenraden, waarmee alle participanten in het Sociaal domein een stem hebben. Vanuit vertrouwen, openheid en eenvoud voelen zij zich met elkaar verantwoordelijk voor het bereiken van een goede samenwerking. De tafel wordt voorgezeten door Harry Vogelaar, directeur Syndion.

Download hier de Terugkoppeling Transformatieagenda 17-8-2017

Naast een terugkoppeling van de transformatietafel, is er ook informatie over de Pilot Vrije Beslisruimte sociaal team die op 1 juli van start is gegaan in de AV-regio. In de pilot Vrije Beslisruimte krijgen sociale teams gedurende een half jaar meer beslissingsruimte en financieringsmogelijkheden voor concrete, acute en kortdurende oplossingen. Lees hier meer.