7 augustus 2017

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Dwingeloo is op 2 augustus 2017 de Akte van Oprichting van het Dementie Netwerk Nederland (DNN) getekend. Hulp en advies van Annette Varekamp en Berit Mulder van Varekamp Notariaat hebben ons zover gebracht.

DNN is een organisatie van en voor coördinatoren van regionale dementiezorg. Deze organisatie gaat een stevige positie innemen in de ontwikkeling van de integrale dementiezorg. DNN kan dat doen vanuit de enorme kennis van en ervaring in de praktijk van de zorg voor mensen met dementie, hun familie en vrienden.

Wij stellen ons kritisch op, maar zetten ons natuurlijk ook in voor samenwerking met de partijen die op dit terrein zo belangrijk zijn. Wij vinden het fantastisch dat Alzheimer Nederland, het Actieplan Casemanagement Dementie, Dementiezorg voor elkaar, het Deltaplan Dementie, Vilans en de gemeente Westerveld helemaal naar Dwingeloo gekomen zijn om ons te feliciteren. Door de positieve en inspirerende reacties van deze organisaties op het nieuwe DNN hebben wij hoge verwachtingen van deze samenwerking.

“ De samenwerking omhoog tillen door een bundeling van krachten; zo kunnen wij met elkaar de wereld aan.”

Het belang van DNN is duidelijk; de forse toename van het aantal mensen met dementie maakt samenwerking en afstemming noodzakelijk. Maar zorg en ondersteuning moeten vooral aansluiten bij de wensen en behoeften van mensen met dementie en van hen die daar bij betrokken zijn, nu en in de toekomst. In het dichtgeregelde Nederland is dat niet altijd vanzelfsprekend!