Regionaal Programma Kwetsbare Ouderen 2016-2020

Waarom?
De groep kwetsbare ouderen groeit en groeit de komende jaren alleen maar harder. Veel organisaties zijn betrokken bij de zorg en ondersteuning voor deze groep. Maar weten we van elkaar precies wat we doen en waar we voor inzetbaar zijn? Weet iedereen bijvoorbeeld voldoende wat de rol van de huisartsenpraktijk is? En ook: hoe kunnen we de regionale samenwerking efficiënt organiseren? Waar liggen knelpunten en waar zien we kansen?

‘Kwetsbaarheid bij ouderen is een proces van het opeenstapelen van lichamelijke, psychische, en/of sociale tekorten in het functioneren dat de kans vergroot op negatieve gezondheidsuitkomsten (functiebeperkingen)’ (Definitie SCP).  Niet alle kwetsbare ouderen hebben complexe problemen, maar ze hebben wel allemaal een groot risico op complexe zorgproblemen. Kwetsbaarheid bij ouderen duidt op een wankel evenwicht. Als er één ding fout gaat kunnen de gevolgen groot zijn op meerdere terreinen.

Het is van groot belang om deze kwetsbare groepen tijdig ondersteuning te bieden, om er voor te zorgen dat zij ook de weg kunnen vinden binnen het veranderende zorglandschap en onnodige ziekenhuis opnames te voorkomen. In 2016 is naar aanleiding van dit vraagstuk een werkconferentie georganiseerd. Op basis van de input van deze bijeenkomst is er vervolgens een regionaal programma geformuleerd.
Hier kunt u het volledige programma lezen.

Wie doet wat?
Hier vindt u een bloemlezing van de activiteiten, projecten en pilots uit de regio Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden voor de doelgroep (kwetsbare) ouderen. Dit overzicht vullen we steeds verder aan. Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen mail gerust onder vermelding van ‘Wie doet wat? Ouderen’.