Aanleiding
In 2001 is op initiatief van het Albert Schweitzer ziekenhuis met een aantal instellingen in de regio een protocol ontwikkeld dat de ketenzorg beschrijft voor patiënten met een orthopedische operatie. Dit protocol is in 2008 intern en extern geëvalueerd. Aandacht is besteed aan de wijze waarop het nieuwe protocol geborgd kan worden, waardoor veranderingen in de wijze van zorgverlening snel protocollair kunnen worden vastgelegd en voor alle betrokken instellingen duidelijk is welke afspraken gemaakt zijn in de zorg voor de orthopedische patiënt.

Doelstelling
Het verlenen van optimale multidisciplinaire zorg aan patiënten met orthopedische problematiek, waarbij de afspraken over het zorgproces transmuraal gestandaardiseerd worden.

Doelgroep
Het protocol richt zich op patiënten met planbare orthopedische gewrichtsvervangende operaties. Het overgrote deel zijn primaire vervangingen van het knie- of heupgewricht en revisies van de knie- of heupprothese.

Resultaten

In april 2006 is de zorgketen officieel vastgesteld en is de eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteitsborging geplaatst bij het Albert Schweitzer ziekenhuis. Gemiddeld eens per twee jaar vindt er een evaluatiebijeenkomst plaats. De laatste evaluatiebijeenkomst vond plaats op 2 oktober 2012. Het verslag van de laatste bijeenkomst leest u hier.

De volgende organisaties en instellingen waren betrokken bij dit project:

Betrokken binnen ASz

Betrokken ketenpartners