Regionale afspraken

Cliënten met een chronische aandoening of complexe problematiek hebben vaak te maken met meerdere disciplines vanuit verschillende organisaties. Voor hen is afstemming van behandeling, zorg en ondersteuning erg belangrijk.

Drechtzorg brengt deze partijen bij elkaar om samenwerking te organiseren, gericht op het geven van
de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats en door de juiste zorgverlener.

Betrokken professionals, managers en bestuurders maken afspraken over een integraal zorgaanbod voor deze cliëntencategorieën. Het gaat hier vooral om verbeteringen in de afstemming van de behandeling, de doorstroom, de overdracht van patiëntengegevens, de informatie aan de patiënt en de kennis en kunde van zorgverleners.

 

Scroll naar boven