Stichting Drechtzorg werkt met een jaarplan en legt jaarlijks verantwoording af middels een jaarverslag en jaarrekening. Hieronder vindt u de jaardocumenten en ons meerjarenbeleidsplan.

Jaarplan 2023

Jaarverslag 2021

Jaarrekening 2021

Publicatie jaarrekening 2021 Stichting Drechtzorg

Jaarplan 2022

Ontwikkelagenda Drechtzorg 2020 t/m 2022

Stichting Drechtzorg is bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI) onder RSIN-nummer 809483762.

Verder is Drechtzorg ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24312327.