De stichting werkt met een jaarplan en legt jaarlijks verantwoording af middels een jaarverslag en jaarrekening.

Jaarrekening 2016

Jaarverslag 2016

Jaarplan 2017

Ontwikkelagenda Drechtzorg 2017-2020

Jaarplan 2016

Jaarrekening 2015

Jaarverslag 2015

 

Stichting Drechtzorg is bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI) onder RSIN-nummer 809483762.

Verder is Drechtzorg ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24312327.