Het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland heeft een eigen website. Alle afspraken, documenten en informatie zijn verzameld op deze website.

Ga naar: https://palliaweb.nl/netwerk-dordrecht-gorinchem/.