NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL

In februari 2016 is een eerste bijeenkomst geweest van het regionale netwerk Niet-Aangeboren Hersenletsel. Het netwerk komt voort uit het regionale overleg van het coördinatiepunt NAH ZHZ aangevuld met mensen die zich na een uitvraag onder de deelnemers hadden aangemeld.