Reload is een samenwerkingsverband tussen de eenheid Longgeneeskunde van het Albert Schweitzer ziekenhuis en de thuiszorginstellingen Rivas Zorggroep, Internos en Aafje. Deze partners hebben besloten de zorg binnen Reload verder te continueren en dit onderstreept met het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst.

Op managementniveau vindt er eenmaal per jaar een zogenaamd stuurgroepoverleg plaats, waarin coördinatie en sturing op de agenda staat. Tijdens dit overleg worden jaarstukken besproken en wordt de financiële mogelijkheid om deze zorg voort te zetten besproken. Daarnaast hebben alle longverpleegkundigen van de thuiszorginstellingen en het Albert Schweitzer ziekenhuis drie keer per jaar een inhoudelijk overleg, waarbij ook innovaties en nieuwe ontwikkelingen worden besproken.

Op patiëntniveau is er te allen tijde mogelijkheid tot overleg.

De stuurgroep Reload bestaat uit de volgende leden: