30 augustus 2017

Enige tijd geleden is u gemeld dat de subsidieaanvraag voor het project ‘signaleren en ketencommunicatie voor de veiligheid van kwetsbare ouderen bij het gebruik van antistollingsmiddel’ is gehonoreerd. Inmiddels ben ik, Yvonne van Persie, als projectleider aangetrokken. Begin augustus ben ik gestart met mijn werkzaamheden voor het project antistollingsmedicatie. Dit doe ik voor 8 uur per week, tot en met juli 2018.

De komende tijd houd ik mij bezig met het ontwikkelen van een plan van aanpak voor de uitvoering van het project, het oprichten en bij elkaar laten komen van de stuurgroep, het ontwikkelen van vragenlijsten ten behoeve van een nulmeting en ook zal ik het netwerk benaderen om het proces inzichtelijk te krijgen en feedback te ontvangen op onderdelen van het project.

Via de website van Drechtzorg en deze nieuwsbrief zullen we de voortgang en resultaten van dit project delen. Wilt u nu alvast meer informatie over dit project, wilt u actief op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen, of wilt u zich aansluiten bij dit project? Stuur mij dan een e-mail via yvonnevanpersie@22graden.nl of neem telefonisch contact op via 06 2716 8388.