Het Netwerk Vitaal & Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid staat en blijft groeien de komende tijd. Leuk om te melden dat er in de Week nog twee partners zijn aangesloten: Rivas en De Lange Wei. In mei zijn we een half jaar aan de slag en willen we met elkaar delen waar we staan, welke ideeën en plannen er zijn. De motivaties in de pitches zijn veelbelovend.

De start van het Netwerk Vitaal en Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid, en de ondertekening van de pledge ‘Alles is gezondheid…’ door ruim 20 organisaties, ligt alweer even achter ons. Op 31 mei 2018 gaan we er een vervolg aan geven. Er volgt een nieuwe ondertekeningsronde, waarbij nog meer organisaties zich bij het Netwerk zullen aansluiten. Daarnaast komen we met de beleidsmakers en bestuurders van de deelnemende organisaties bij elkaar om de gezamenlijke preventie-agenda te gaan vullen. Met deze agenda geven we daadwerkelijk vorm aan de beweging naar werken vanuit positieve gezondheid in de regio Zuid-Holland Zuid. Een belangrijke datum om in de agenda te noteren dus!

Heeft u mooie concrete voorbeelden? Heeft u interesse om aan te sluiten bij het Netwerk? Of heeft u vragen? Laat het weten aan Jessie Wagemakers: j.wagemakers@drechtzorg.nl

Als u beleidsmaker of bestuurder bent bij een van de deelnemende organisaties en u wilt aanwezig zijn op 31 mei bij het vullen van de preventie-agenda, meldt u zich dan aan via onderstaand formulier.