De regiocoördinator heeft in 2017 samen met de werkgroep Ketenzorg dementie gewerkt aan de ontwikkeling van het Zorgprogramma Ketenzorg dementie Waardenland.

Het symposium op 8 februari zal starten met de presentatie van het Zorgprogramma aan alle betrokkenen. Het Zorgprogramma geeft de stand aan van de Ketenzorg dementie.
Samen met de betrokkenen werken we deze middag aan het ophalen van de voor u belangrijkste (knel)punten, waaraan de komende jaren (2018/2019/2020) gewerkt moet gaan worden. Dit doen we heel gericht, in workshops die worden samengesteld uit deelnemers van dezelfde discipline/werksoort of professie.

U krijgt dus alle gelegenheid om samen met collega’s input te leveren voor het meerjarenbeleid van de Ketenzorg dementie Waardenland.
Dus reserveert u alvast de middag van 8 februari 2018.
Het programma is in ontwikkeling, in december krijgt u een uitnodiging en wordt de mogelijkheid tot aanmelden opengesteld.

Vriendelijke groet van de werkgroep Ketenzorg dementie,

Annemarie Bernard, Swinhovegroep
Annemarie Zunderdorp, Het Parkhuis
Erna Vogelzang, Aafje
Sandy Waas, Het Spectrum
Hansje Pontier, regiocoordinator