Op donderdagmiddag 8 februari 2018 organiseert de Ketenzorg dementie Waardenland een regiosymposium in de Til in Giessenburg.

Om 12.30 uur is de zaal open en ontvangen we u met koffie en thee.
De start is stipt om 13.00 uur, wees op tijd want (ook) de opening van het symposium wilt u echt niet missen. Toch blijft het nog even een verrassing.
We presenteren deze middag het Zorgprogramma dementie Waardenland in digitale vorm.
Waar staan we met de ketenzorg en wat is belangrijk om verder te ontwikkelen.
In het symposiumprogramma wordt ruimte gemaakt om met elkaar te werken aan doelen en plannen voor de komende jaren, het regionaal onderschreven meerjarenbeleidsplan moet in Q2 2018 worden aangeleverd aan zorgverzekeraars.
Bij 2 regionale projecten wordt apart stil gestaan; Zorg voor jonge mensen met dementie en Dementie& Nu, intensieve scholing en ondersteuning van mantelzorgers bij mensen met dementie.
Natuurlijk is er na afloop gelegenheid tot ontmoeten en bijpraten, de borrel is vanaf ongeveer 17.00 uur.

Heeft u de middag van 8 februari 2018 al geblokt in uw agenda?

Het symposium is bedoeld voor bestuurders, managers en teamleiders in de ouderenzorg, (huis)artsen, wethouders en beleidsmedewerkers, verzekeraars, WMO, managers welzijn, coördinatoren van sociale teams, (een vertegenwoordiging van) wijkverpleging en praktijkondersteuners, coördinatoren van vrijwilligers(organisaties), de casemanagers dementie en bestuurders en belangenbehartigers van Alzheimer Nederland.

Aan het einde van deze middag bent u bijgepraat over de samenwerking in de zorg dementie in onze regio, heeft u meegedacht en gesproken over verdere ontwikkeling van de ketenzorg en begrijpen we weer een beetje beter hoe we op een goede manier kunnen omgaan en zorgen voor mensen met dementie (door de verrassing).

Vanaf 15 december kunt u zich via de website van Drechtzorg aanmelden voor dit regiosymposium.
Het definitieve programma staat vanaf 15 januari 2018 op de website van Drechtzorg.

Wij hopen van harte dat u komt.
Vriendelijke groet van de werkgroep Ketenzorg dementie,

Annemarie Bernard, Swinhovegroep
Annemarie Zunderdorp, Het Parkhuis
Erna Vogelzang, Aafje
Sandy Waas, Het Spectrum
Hansje Pontier, regiocoördinator