In de eerste bijeenkomst van een reeks inspiratiesessies over Positieve Gezondheid worden managers en beleidsmakers van zorginstellingen in Zuid-Holland Zuid uitgenodigd om kennis, ideeën en ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Heeft u ervaring met positieve gezondheid? Heeft u op een mooie manier vorm gegeven aan het uitgaan van eigen kracht van cliënten? Of bent u zich aan het oriënteren op wat het werken vanuit het concept van positieve gezondheid zou kunnen betekenen voor uw organisatie?
Kom dan 18 december van 10.30 – 12.00 uur naar Stichting Crabbehoeve (Van Karnebeekstraat 2, Dordrecht).

Tijdens deze inspiratiesessie wisselen we ervaringen op het gebied van positieve gezondheid en eigen keuzes en verantwoordelijkheid naar vermogen uit. We starten met een aantal korte pitches over mooie voorbeelden in Zuid-Holland Zuid, onder andere:

Paul van Gennip – Het Parkhuis
Hartverwarmend Thuisvoelen: hoe klantervaring leidt tot directe verandering en verbetering. Reactie van een mantelzorger: “Met trots kan ik zeggen dat het Parkhuis mijn tweede thuis is geworden, waar ik dagelijks – ondanks het grote verdriet over mijn dierbare partner – met zéér veel plezier kom. Dat had ik drie jaar geleden niet kunnen bedenken.”

Tim Bouwman – Leger des Heils
Herstelgericht werken: focus ligt op individuele krachten en zelf regisseren van herstel : “Als je de bewoner regie geeft, dan betekent dat ook dat je zelf regie weg geeft. En dat is best spannend voor medewerkers, maar ook voor bewoners. Zeker voor mensen die al langer gebruik maken van onze voorzieningen.” aldus Tim Bouwman.

Geïnspireerd door deze mooie voorbeelden gaan we verder met elkaar in gesprek over ervaringen, ideeën en gedachten op het gebied van eigen keuzes en verantwoordelijkheid naar vermogen, positieve gezondheid en preventie.
De bijeenkomst is bedoeld voor projectleiders, beleidsmakers, managers en bestuurders van zorgorganisaties in Zuid-Holland Zuid en is onder dagvoorzitterschap van Jos Hiel.

Deze sessies zijn een vervolg op de week van de Positieve Gezondheid. Tijdens deze week is het netwerk ‘Vitaal en Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid’ van start gegaan. Stichting Drechtzorg en de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn ZHZ organiseren een serie inspiratiesessies om de transformatie naar meer preventie en meer eigen keuzes en verantwoordelijkheid naar vermogen te stimuleren.

U kunt zich aanmelden via:

Inspiratiebijeenkomst Positieve Gezondheid