Een bijeenkomst speciaal voor de medewerkers van de leden van de CVA keten.
Het programma is nog niet helemaal rond, maar u kunt het volgende vast in uw agenda noteren:
Locatie: Zorggroep Crabbehoff, zaal De Hoeksteen
Datum: 14 november
tijd: 15:00 – 17:00 uur