LET OP: DEZE BIJEENKOMST IS UITGESTELD NAAR FEBRUARI

Een bijeenkomst speciaal voor de medewerkers van de leden van de CVA keten.
Het programma is nog niet helemaal rond, maar u kunt het volgende vast in uw agenda noteren:

Onderwerp: CVA/NAH en seksualiteit
Locatie: Zorggroep Crabbehoff, zaal De Hoeksteen
Datum: Februari, exacte datum volgt z.s.m.
Tijd: volgt

U kunt zich binnenkort weer aanmelden.