Voor het project ‘signaleren en ketencommunicatie voor de veiligheid van kwetsbare ouderen bij het gebruik van antistollingsmiddel’ organiseren Stichting Drechtzorg en Result Laboratorium op 16 april 2018 een bijeenkomst om tot gezamenlijke afspraken te komen.

Datum: 16 april 2018
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Locatie: volgt.

Antistollingsmedicatie is risicovol. Deze medicatie behoort tot de top vijf van riskante geneesmiddelen, die verantwoordelijk is voor 50% van de potentieel vermijdbare ziekenhuisopnames (veroorzaakt door verkeerd geneesmiddelengebruik). Wij geloven dat verregaande samenwerking tussen huisartsenpraktijken, thuiszorginstellingen, apotheken en de trombosedienst ervoor gaat zorgen dat patiënten beter ingesteld worden op de antistollingsmedicatie, waardoor de patiëntveiligheid wordt verhoogd, de frequentie van het prikken omlaag kan en onnodige ziekenhuisopnamen worden voorkomen.

In samenwerking met bovengenoemde partijen gaan we op 16 april 2018 afspraken maken over welke signalen van belang zijn in het kader van veilige antistollingsmedicatie en welke vervolgstappen daarin door de verschillende partijen genomen kunnen worden. Dat leidt uiteindelijk tot een handzaam stappenplan. Daartoe zijn we op zoek naar professionals die aan deze bijeenkomst willen deelnemen.

De professionals die we zoeken zijn werkzaam in de regio Zuid-Holland Zuid en hebben in hun functie te maken met patiënten die antistollingsmedicatie gebruiken. De professional valt onder één van de onderstaande beroepsgroepen:
Wijkverpleegkundige, verpleegkundige, apotheker, doktersassistent werkzaam bij de huisartsenpraktijk, praktijkondersteuner somatiek en huisarts.

Wilt u zich aanmelden voor deze bijeenkomst? Of heeft u, na het bovenstaande gelezen te hebben, nog vragen of eerst behoefte aan meer informatie over het project? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider, Yvonne van Persie, via yvonnevanpersie@22graden.nl of 06 2716 8388.